Aktualności - Polska

Burmistrz Jacek Lelek w sprawozdaniu poinformował, że trwają lub za chwilę się rozpoczną prace warte w sumie 11,5 mln zł. Na dniach wykonawca powinien wejść z pracami na ośrodek zdrowia w Gołkowicach (2 mln zł). Trwa przebudowa i rozbudow...

Na stanowisko skarbnika Rada Miejska powołała Bogumiłę Klimczak, która do tej pory kierowała referatem Budżetowo-Finansowym.

Oleszyce, dnia  24.03.2017 r. P R Z E W O D N I C Z Ą C Y R A D Y   M I E J S K I E J        w  O l e s z y c a c h Pan/i/.................................. ORR.0004. 8. 2017  Na po...

Redakcja strony internetowej „Szwarne.Info” z inspiracji dra Grzegorza Sztolera z Międzyrzecza, laureata nagrody starosty bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie kultury za rok 2016 (Clemens Pro Arte) – organizuje spotkanie adre...

24.03.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Sucha Beskidzka

Na podstawie § 16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012 r. z późn. zm., podaje się do publicznej wiadomości:

24.03.2017

Sesja Rady Miejskiej

Sucha Beskidzka

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

 Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) od godz. 15 30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego - ul. Mickiewicza 19 I piętro - sala nr 21

Wolne terminy na indywidualne spotkania z doradcą, w celu konsultacji wniosku lub biznesplanu w zakresie dot. przedsiębiorczości (otwarcie/rozwój istniejącej działalności gospodarczej).

24.03.2017

Zaproszenie na sesję

Niedźwiedź

  Z A P R O S Z E N I E    Na podstawie  art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gmi...

24.03.2017

gg

Łososina Dolna

  Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Widzy Pożarniczej W środę  o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turniej...

24.03.2017

Spotkanie autorskie w Bibliotece

Łososina Dolna

Światowy Dzień Poezji w Bibliotece Światowy Dzień Poezji  to święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na ca...

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻEŃ WYSOCE PATOGENNYM WIRUSEM GRYPY PTAKÓW A(H5N8), U DROBIU I PTAKÓW DZIKICH W POLSCE Link do strony gis....

Najlepsze życzenia i gratulacje z okazji przyznania nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS PRO ARTE AD’ 2016 historykowi, archiwiście, publicyście, popularyzatorowi aktywności i twórczości kulturalnej – Grzegorzowi Sztolerowi składają władze samorządowe oraz cała społeczności Gminy Bojszowy.

Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, która zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną wizytowali tereny przy ul. Wielki Wygon, które mają wejść w skład strefy.

DZIEŃ OTWARTY w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu – 25 marca 2017r.   Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 25 marca  2017 w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu W czasie Dnia Otwartego w godzinach od 9.00 do 13.00 można będzie załatwić wszystki...

24.03.2017

STOP POŻAROM TRAW

Polanka Wielka

Niedługo zawita do nas pewnie upragniona wiosna. Niestety dla strażaków wiosna nie rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy. W 2017 roku ten dzień przypadł już 24 lutego. Na terenie powiatu oświęcimskiego do dnia dzisiejszego, tj. 23 marca tych pożarów odnotowano 66. To sześćdziesiąt sześć niepotrzebnych interwencji straży pożarnej. 

                Pierwszego dnia wiosny Uczniowie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce wraz z opiekunami Tomaszem Kapałą i Szymonem Kaczmarkiem wyruszyli na rajd rowerowy. Do  wycieczki r...

24.03.2017

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Słopnice

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Uchwały  Nr XXI/138/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustr...

zobacz wszystkie

Katalog firm - Polska

12.03.2010 Stary Sącz
11.03.2010 Ochotnica Dolna
11.03.2010 Podegrodzie
11.03.2010 Kamienica
05.03.2010 Piwniczna-Zdrój
zobacz wszystkie