Przetargi - Polska

Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory

30.05.2011
0 0 0 0
Polska

BGP.271.5.2011


Oleszyce 27.05.2011 r.


 


 


  ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE )


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


(Art. 92  ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)


 


Zamawiający:Gmina Oleszyce


ul. Rynek 1 ;


37-630 Oleszyce


Tel. (0-16) 6315010


 


Tryb i przedmiot zamówienia 


Rodzaj zamówienia : roboty budowlane


Tryb udzielania zamówienia : przetarg nieograniczony


 


Nazwa zamówienia:Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory


realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze  środków  RPO na lata 2007-2013 , w ramach Osi Priorytetowej 4  „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”


 Nazwa i adres wykonawcy , nr oferty, najkorzystniejszej:Zakład Komunalny „CIESZKOM” Sp. z o.o., ul. Runek 6/2, 37-611 Cieszanów


„Nr oferty : 6


 


Informacja o cenie wybranej oferty:963 983,94 zł ( brutto ) , 783726,78 zł (netto)


 


Liczba otrzymanych punktów


100,00 pkt


 


Uzasadnienie : Zakład Komunalny „CIESZKOM” Sp. z o.o., ul. Runek 6/2, 37-611 Cieszanów, 37-530 Sieniawa, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów w SIWZ 


 
Informacje o pozostałych ofertach:
Nr ofertyNazwa i adres wykonawcyCena oferty


bruttoLiczba punktów1.Przedsiębiorstwo J.A.T. , ul. Czarny Dwór 8A, 80365 Gdańsk1 594 388,5960,462.SANAKIEWICZ Sp. z o.o., Szewsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław1 181 079,8681,623.Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych GEO, ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno1 208 728,5279,754.Konsorcjum:


Lider: PPUH „Synkret” Sp. z o.o., ul. Szyby Rycerskie 22K, 41-909 Bytom


Konsorcjant: PUH „Eko- Śląsk II, Zofia Lomberska ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź, Filia: ul. Hutnicza 8, 41-600 Świętochłowice1 932 276,9649,895.Biuro Techniczno – Handlowe, „EMP-TERMO”, Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk1 181 222,1181,616.Zakład Komunalny „CIESZKOM” Sp. z o.o., ul. Runek 6/2, 37-611 Cieszanów963 983,94100,007.Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Szopena 36, 37-600 Lubaczów1 090 470,5588,40
 

Zgodnie z art.94 ust.2 cyt. wyżej ustawy podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą.


 Informacja o wykluczonych wykonawcach:Nie dotyczyInformacja o ofertach odrzuconych:Nie dotyczy