Aktualności - Polska

23.05.2018

Komisja Statutowa - 28.05.2018

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 28 maja 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: 1.    Ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy ...

23.05.2018

Zamień stary piec na nowy – z dotacją!

Miejska Górka

Na ostatniej sesji miejskogóreccy Radni jednogłośnie podjęli uchwałę umożliwiającą mieszkańcom naszej gminy dofinansowanie na  wymianę pieców lub kotłów węglowych. 2,5 tys. zł dofinansowania to kwota jaką ...

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Urząd Miejski w Starym Sączu zapraszają mieszkańców Gminy Stary Sącz na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Spotkanie o...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, które w partnerstwie z Gminą Stary Sącz realizują projekt „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” zapraszają uczniów klas podstawowych i ...

23.05.2018

DZIEŃ RODZINY 2018

Polanka Wielka

      

23.05.2018

Będą zmiany dla nowych kierowców

Stary Sącz

Szykują się zmiany dla nowych kierowców. Po zdanym egzaminie na prawo jazdy będą musieli jeszcze odbyć obowiązkowy kurs i szkolenie. Przewiduje to projekt rozporządzenia, które resort infrastruktury wysłał do Rządowego Cent...

Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którą przyjął we wtorek rząd. Projekt przygotowało Ministerstwo Fin...

Morduje się dzieci poczęte, morduje się starców, promuje się tzw. eutanazję – to jest odejście od Ewangelii, od Przykazań Bożych. To nie może być bezkarne – powiedział w homilii podczas spotkania Rodziny Radia Maryja ...

23.05.2018

Maryi, Matki Kościoła

Stary Sącz

Bardzo długo nie pisałem, ale pocieszam się, że to, co piszę w Dzienniku Polskim co tydzień i to, co się udaje Adminowi ze mnie wydusić dla Facebooka, sprawia że kontakt nie jest zerwany. Trochę wiadomo o moich podróżach, ale jes...

Nielegalny wywóz leków to przestępczy i niezwykle szkodliwy dla pacjentów proceder, sprzyjało mu m.in. nieszczelne prawo. Dobrze, że służby podjęły skuteczne działania – ocenia dr Paweł Wróblewski z Uniwe...

Polska nie ma w Iranie znaczących inwestycji. Rząd stara się być pomostem w dialogu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w kwestii Iranu – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Szefowa ...

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na XLIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się 28 maja 2018 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.  &nb...

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stary Sącz na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. 

Zapytanie ofertowe Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza Państwa do złożenia oferty (art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na ...

Niezwykłe wydarzenie towarzyszyło tradycyjnemu świętu strażaków ochotników w Starym Sączu. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Stanisława Mazana z OSP Stary Sącz jako pierwsza w powiecie nowosądeckim otrzymała proporzec, a ...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej   na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania ...

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia w załączeniu komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dot. aktualizacji przez Przedsiębiorców danych  w CEiDG w zakresie nr PESEL.