Aktualności - Stary Sącz

Człowiek wewnętrzny

14.05.2019
0 0 0 0
Stary Sącz

Bardzo powinniśmy więc się starać, aby także nasz człowiek wewnętrzny skwapliwie porzucił nagromadzony wcześniej majątek swoich wad. Jest on bowiem tak ściśle związany z naszym ciałem i duszą, że jeśli nie odetniemy go i nie porzucimy teraz, gdy przebywamy w tym ciele, będzie nam również towarzyszył po śmierci. Tak jak bowiem cnoty lub miłość, będąca ich źródłem, napełnia po śmierci pięknem i blaskiem tego, kto miłując, nabył je na tym świecie, tak też i wady przechodzą wraz z duszą, oszpeconą niejako i splamioną wstrętnymi kolorami, do jej wiecznego spoczynku (Św. Jan Kasjan Rozmowy z Ojcami, tom 1)


Św. Jan Kasjan (ok. 360, zm. ok. 435 w Marsylii) – mnich, teolog, asceta, popularyzator monastycyzmu i ascetyzmu wschodniego w Kościele zachodnim. Założyciel jednej z pierwszych wspólnot monastycznych w Europie Zachodniej. Wliczany w poczet ojców pustyni i Kościoła, święty Kościoła wschodniego, oraz nieoficjalnie Kościoła zachodniego. Autor znanych i cenionych Rozmów z Ojcami. Zobacz pozostałe publikacje.


Źródło: ps-po.pl,


Autor: mj