Aktualności - Raciąż

Dofinansowanie na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2013

30.11.2012
0 0 0 0
Raciąż


 

Osoby z terenu Gminy Raciąż zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe – eternit), oraz odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2013 muszą zgłosić się w terminie do 20 grudnia 2012 r. do Urzędu Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2 pokój nr 1 i 2, w celu pobrania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

Tylko osoby, które zgłoszą się w tym terminie (bez względu na to czy składały wcześniej informację o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających azbest w roku 2013),zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu Gminy Raciąż w przypadku ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w/w zadania.