Aktualności - Ulanów

Gminna Sieć Wsparcia Seniorów

30.12.2019
0 0 0 0
Ulanów


 


Biesiadą Przyjaźni został zakończony projekt „Gminna Sieć Wsparcia Seniorów” realizowany przez Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny”. Podczas Biesiady w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce spotkało się ponad sto osób: uczestnicy projektu, realizatorzy, goście oraz osoby wspierające, dla których seniorzy to ważna grupa społeczna. Burmistrz – Stanisław Garbacz zapewnił o dalszej współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem dla dobra seniorów.


Goście mieli okazję obejrzeć „Pokaz Możliwości Seniorów”, mozaikę wykonanych podczas warsztatów prac, a dodatkowo, przygotowany we współpracy z młodymi mieszkańcami „Wieczór wróżb i magii”. Specjalnie na tę okazję wydane zostały „Śpiewniki” uzupełnione tekstami autorstwa uczestników i zdjęciami z przebiegu projektu. 


Kwota dotacji otrzymana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu w 2019 r. to 92.457, 00 zł. Cel projektu – poprawa jakości życia osób starszych, wzbudzanie ich aktywności społecznej i chęci uczestnictwa w życiu publicznym oraz niesienie pomocy innym, niezbyt samodzielnym seniorom.


Mieszkańcy gminy Ulanów w wieku 60+ mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach, prowadzonych w tzw. Strefach Seniora: w świetlicach w Dąbrówce i Kurzynie Wielkiej oraz w GCK w Ulanowie.


Główne działania, które odbyły się w ramach projektu:


 - cykl warsztatów „Kultura regionu” – tradycje lokalne, wytwory rękodzielnicze, specjały dawnej kuchni, inspiracje muzyczne, dzieła artystów ludowych, miejsca związanych z kulturą regionu (z wycieczką do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku);


- cykl zajęć rekreacyjno-sportowych (aerobik, rekreacja taneczna) uzupełniany gimnastyką i aerobikiem wodnym (ćwiczenia na basenie pod kierunkiem instruktora);


- wycieczki turystyczno-krajoznawcze, w tym 3-dniowa „Zakopane dla seniorów” oraz 3-dniowe wyjazdowe szkolenie dla chętnych i otwartych na nowe wyzwania (z wizytą studyjną);


- działalność Sieci Wsparcia oraz wspólne prowadzenie przez uczestników strony „Senior Aktywny” a także punktu informacyjno-konsultacyjnego dla seniorów z terenu gminy – CaffeSenior.


Dokumentacja projektowa: https://www.facebook.com/stowarzyszenieulanow/


Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


 

 Źródło: www.ulanow.pl