Aktualności - Polska

Informacja o wyniku postępowania - szkolenia II

13.06.2018
0 0 0 0
Polska

RLKP.271.4.3.2018.DD


Szczawnica, dnia 13.06.2018 r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą rozeznania rynku na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy ramach projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 
Zamawiający informuje, iż w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym, na realizację przedmiotowego projektu, wybrano następującego wykonawcę:

Anna Pawlik Ingo

ul. Osiedle Słoneczne 7 m. 29

33-340 Stary Sącz