Aktualności - Jodłownik

Komunikat z 31.03.06

31.03.2006
0 0 0 0
Jodłownik

KOMUNIKAT z dnia 31.03.2006.
O WIOSENNYM ZWALCZANIU MIOTŁY ZBOŻOWEJ W ZBOŻACH OZIMYCH.


Masowe występowanie miotły zbożowej znacznie obniża plony zbóż. Jeśli miotła nie była zwalczana jesienią, wtedy zaraz po ruszeniu wegetacji należy opryskać plantację jednym z wymienionych preparatów:


AFFINITY 50,75 WG
APYROS 75 WG
ARELON DYSPERSYJNY 500 SC
ARELON FOX 550 SC
ARELON SUPER 61,5 WG
ATLANTIS 04 WG
ATTRIBUT 70 WG
CHISEL 75 WG
DICURAN FORTE 80 WP
FORTEL 61,5 WG
HUZAR 05 WG
LENTIPUR FLO 500 SC
PUMA UNIVERSAL 069 EW
ROKITURON A 430 SC
ROKITURON D 470 SC
ROKITURON M 420 SC
QUARTZ SUPER 550 SC
QUAZAR 550 SC
TOLKAN FLO 500 SC
TOLUREX 500 SC


UWAGA!
1. W strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów nie wolno stosować żadnego z wymienionych preparatów.
2. Zabiegi można wykonywać do końca krzewienia zbóż. Ściśle przestrzegać dawek i sposobów stosowania preparatów podanych w etykiecie na opakowaniu.
3. Wszystkie wymienione preparaty z wyjątkiem Puma Universal zwalczają jednocześnie niektóre gatunki chwastów dwuliściennych.
4. Preparaty Apyros 75 WG i Attribut 70 WG zwalczają jednocześnie perz.


Autor: GOST