Aktualności - Polska

Obwieszczenia

11.07.2018
0 0 0 0
Polska

1. Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian planu zagospodarowania przestrzennego wraz z linkiem do tych zmian:https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1472110,projekty-zmian-planu-zagospodarowania-przestrzennego.htmloraz2. obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko do zmian MPZP wraz z linkiem:https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1434797,prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-do-zmian-mpzp.html