Aktualności - Polanka Wielka

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej

12.09.2018
0 0 0 0
Polanka Wielka

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiejz dnia 12 września 2018 rokuw sprawie: podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji oraz terminów pełnienia dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka i kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.

 Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ustalony został następujący skład Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej:


 

1. Boba Beata 

2. Czarnik Bożena 

3. Godek Marta

4. Jankowska Lucyna

5. Krawczyk Agata 

6. Lipowski Stanisław

7. Matla Kamila 

8. Waligóra Agnieszka 

9. Wądrzyk-Płonka Marta 

Na pierwszym posiedzeniu Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej na przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wybrała Panią Lucynę Jankowską a na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Panią Martę Godek.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, 

ul. Długa 61; sala nr 8.

Komisja będzie pełnić dyżury w następujących dniach:

14 września 2018 r. w godz. 17:00 – 19:00

15 września 2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

17 września 2018 r. w godz. 18:30 – 24:00

18 września 2018 r. w godz. 14:00 – 16:00

21 września 2018 r. w godz. 13:00 – 14:00

24 września 2018 r. w godz. 14:00 – 15.00

26 września 2018 r. w godz. 18:00 - 24:00

 

W trakcie pełnienia dyżurów przyjmowane będą:

1. Do dnia 17.09.2018r. do godz. 24.00 zgłoszenia kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka,

2. Do dnia 26.09.2018r. do godz. 24.00 zgłoszenia kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.

 

                                                                         Przewodniczący Komisji

(-)  Lucyna Jankowska