Aktualności - Niedźwiedź

Ogłoszenie

11.10.2018
0 0 0 0
Niedźwiedź


W związku z informacjami napływającymi do Urzędu Gminy o licznych przypadkach zaśmiecania prywatnych lasów na terenie Gminy, szczególnie na ich obrzeżach, zwracam się z apelem do właścicieli tychże  lasów o sprzątnięcie zalegających tam śmieci. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usuwanie nieczystości jest obowiązkiem właściciela nieruchomości na której śmieci te się znajdują.


Dbanie o czystość  gminy, która pretenduje do miana gminy turystycznej  powinno leżeć w interesie każdego mieszkańca, pomijając już nawet przepisy prawa. Ponieważ prognozy pogody na najbliższy okres pokazują utrzymywanie się pogody bezdeszczowej proszę o wykorzystanie tego okresu na uporządkowanie swoich lasów z porzuconych tam śmieci.


Informuję również, że w przyszłości Gmina będzie przeprowadzała kontrole stan czystości na terenie Gminy i właściciele nieruchomości na których zalegać będą nieczystości będą przymuszani w postępowaniu administracyjnym do przestrzegania przepisów i posprzątania swoich nieruchomości.


 


Wójt Gminy Niedźwiedź


      Janusz Potaczek