Aktualności - Polska

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

15.05.2018
0 0 0 0
Polska

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 17 maja 2018 roku,

godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017.

4. Przyjęcie protokołów pokontrolnych.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.