Aktualności - Stary Sącz

Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

16.05.2018
0 0 0 0
Stary Sącz

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok można składać do 15 czerwca 2018 roku. Decyzja ta ma związek z wprowadzonym po raz pierwszy obowiązkiem składania wniosków o dopłaty przez Internet.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie przedłużające terminu składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 roku do 15 czerwca 2018 r. Do przedłużenia terminu składania wniosków o płatności upoważniła państwa członkowskie Unii Europejskiej Komisja Europejska w opublikowanym rozporządzeniu.


Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych). Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.
Urząd Miejski w Starym Sączu (za:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow)