Aktualności - Raciąż

„Rejonowy mistrz ortografii”

16.02.2012
0 0 0 0
Raciąż

           


          Już po raz czwarty uczniowie miasta i gminy Raciąż zmagali się z zawiłościami polskiej ortografii. I już po raz czwarty Zespół Szkół STO w Raciążu podjął się zorganizowania takiej imprezy. W tym roku dyktando było naprawdę trudne. Uczniowie musieli rozważyć wiele dylematów dotyczących łącznej i rozłącznej pisowni wyrazów, pisowni z małej i dużej litery, nic nie wspominając już o typowych ortograficznych łamigłówkach – rz czy ż, ch czy h. Osłodą były nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Wójta Gminy, a także przez dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i dyrektora naszej szkoły. Mnogość sponsorów przełożyła się na atrakcyjność nagród, bo w tym roku do wygrania był między innymi odtwarzacz DVD, czy aparat cyfrowy. Rejonowym mistrzem ortografii został w tym roku Sebastian Ciężki z Raciąża, a pozostałe nagrodzone osoby to Marcin Markowicz ( Krajkowo), Mariusz Machciński (Gralewo), Paweł Petrykowski ( Koziebrody), Aleksandra Brdak (Raciąż), Natalia Winnikow (Gralewo). Poza konkursem startowali także i dzielnie dawali sobie radę uczniowie naszej szkoły – Dawid Ziółkowski, Natalia Ciska i Piotr Domeradzki.


PODSUMOWANIE

REGIONALNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

RACIĄŻ 2012

 

         Sztuka bezbłędnego pisania jest umiejętnością coraz rzadszą. O wynikach nauczania ortografii w bardzo niewielkim stopniu decyduje nauczyciel języka polskiego, a w znacznie większym nawyki czytelnicze ucznia, jego osobiste predyspozycje, środowisko, w jakim wzrasta uczeń i wreszcie waga, jaką przykłada się do kultury języka. A ta jest w naszym społeczeństwie niestety niewielka. Głównym naszym celem było propagowanie tej kultury, ale mamy nadzieję, że konkurs nasz będzie także jeszcze jednym narzędziem diagnozowania Państwa uczniów i porównania ich z uczniami innych gimnazjów.  

 

Najczęściej popełniane błędy:

1.     Bardzo dużą trudność w tym roku sprawiła pisownia łączna lub rozdzielna połączeń wyrazowych. Jest to jeden z najtrudniejszych problemów ortograficznych, bowiem łączne lub rozdzielne pisanie takich połączeń opiera się głównie na kryterium konwencjonalnym (brak wyrazistych zasad).

a)     „pół kobieta, pół anioł” – wyraz pół piszemy rozdzielnie, gdy wzajemnie uzupełnia się pod względem treściowym z innym wyrazem tworząc wspólne określenie jednego pojęcia ( choć półsen – bo wyraz pół jest tutaj składnikiem formacji słowotwórczej)

b)    „nowo narodzony” – przysłówek tworzy połączenia z różnymi częściami mowy – w tym wypadku z imiesłowem przymiotnikowym biernym. Pisownia tych połączeń jest rozdzielna.

c)     „Po prostu, na pewno” – przyimki (po, na) piszemy rozdzielnie z przymiotnikami (prostu – dawna forma rzeczownikowa celownika) i przysłówkami (pewno).

d)    „naprawdę” – przyimek z następującym po nim wyrazem piszemy łącznie, jeśli tworzy z nim przysłówki lub partykuły mające od dawna charakter zrostów i dzięki temu od dawna pisownię łączną.

2.     Wielu uczestników konkursu miało problem z dopełniaczową końcówką wyrazu żmija. Błędna jest zgodna z wymową pisownia tej końcówki – ji.  Formy dopełniacza rzeczowników żeńskich zakończonych na –ja po samogłoskach kończą się na –i, wobec tego poprawna forma to żmii.

Miłe zaskoczenia:

1.     Uczniowie całkiem dobrze poradzili sobie z pisownią licznych w dyktandzie wyrazów z ch i h (wyjątkiem były wykrzykniki  „cha, cha”).

2.     Większość uczestników konkursu nie miała trudności ze złożonymi przymiotnikami typu „czerwono-żółta”, tradycyjnie sprawiającymi uczniom kłopot.

Serdecznie dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w naszym konkursie, bardzo jesteśmy wdzięczni nauczycielom polonistom za pracę, którą włożyli w przygotowanie uczniów, przeprowadzenie eliminacji szkolnych i pomoc w sprawdzeniu prac konkursowych. Mamy nadzieję, że ten wspólny wysiłek przyczyni się choć trochę do kultywowania kultury języka w naszym społeczeństwie.

Uczniowie Państwa szkoły zajęli w naszym konkursie miejsca według komunikatu

 

                                                                                             Andrzej Nizielski

 

 


 


WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „REJONOWY MISTRZ ORTOGRAFII” 2.02.2012 R.


 

 L.P.


IMIĘ I NAZWISKO


SZKOŁY Gimnazjalne


1.


Sebastian Ciężki


Raciąż


2.


Marcin Markowicz


Krajkowo


3.


Mariusz Machciński


Gralewo


4.


Paweł Petrykowski


Koziebrody


5.


Aleksandra Brdak


Raciąż


6.


Natalia Winnikow


Gralewo


7.


Martyna Zaborowska


Gralewo


8.


Dawid Antoszewski


Unieck


9.


Weronika Kucińska


Raciąż


10.


Radosław Rupiński


Krajkowo


11.


Sandra Dymek


Krajkowo


12.


Damian Piotrowski


Krajkowo


13.


Magdalena Wielgolaska


Unieck


14.


Paulina Łaguna


Koziebrody


15.


Przemysław Białoskórski


Uniec