Aktualności - Niedźwiedź

STYPENDIUM

14.05.2019
0 0 0 0
Niedźwiedź


Urząd Gminy Niedźwiedź informuje o konieczności odbierania decyzji w ramach przyznanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym


STYPENDIUM


w dniach od 14 maja 2019 r.


faktury potwierdzające dokonanie zakupu artykułów szkolnych należy złożyć w budynku


Urzędu Gminy w pokoju nr 2