Aktualności - Stary Sącz

W duchu monastycznego "lectio"

20.03.2019
0 0 0 0
Stary Sącz

W tradycji benedyktyńskiej znany był przez długi czas obyczaj „zbiorowego” lectio: wspólnota gromadziła się na krużganku, aby w mniejszych bądź większych grupach wysłuchać głośnej lektury (i czasem komentarza) do fragmentów Pisma Świętego bądź któregoś z dzieł Ojców Kościoła. Był to jeden ze sprawdzonych sposobów umacniania wiary, ale nie tylko: bracia zgromadzeni wokół księgi i komentującego ją mistrza stawali się jeszcze bardziej jedno poprzez modlitwę i sposób postrzegania świata wokół siebie. Tak przez wieki dokonywały się nawrócenia, czyli przemiana umysłu, wejście na nowe, prawidłowe, drogi myślenia o Bogu, świecie i ludziach. Zebrane w tym tomie homilie, katechezy i rozważania Drogi Krzyżowej wpisują się w tę monastyczną tradycję: zebrani wokół Mistrza uczniowie, święty tekst przekazujący nam tajemnice wiary oraz potężny głos dokonujący aktualnego komentarza – to właśnie jest siła katechezy, lectio!, której dokonywał z ludem Bożym papież Benedykt XVI.


Miejscem tych spotkań już nie jest zaciszny klasztorny krużganek, ale rozedrgana od emocji agora naszego świata, na której ciężko czasem zachować spokój, trudno nie utracić wiary i wytrwać w swoim powołaniu. Tym bardziej głos Mistrza staje się ważny, a staje się tym bardziej istotny, że ów Mistrz jest również Świadkiem.


Ten tom jest wyjątkowy również i pod tym względem, że autor nigdy nie stara się odpowiedzieć na pytania, na które odpowiedzi znać nie może. Poruszająca jest w tym kontekście lektura wywiadu udzielonego włoskiej telewizji, choć pytania (o cierpienie, śmierć, wojnę, prześladowanie, niesprawiedliwość) zadają papieżowi pokrzywdzeni ludzie z całego świata. Benedykt XVI staje pośród nich jako brat i przypomina o roli modlitwy i solidarności miłosierdzia. Również to jest charakterystyczne dla monastycznej tradycji: wierność Bogu poprzez oddanie mu serca na modlitwie i miłość bliźniego manifestująca się w czynach miłosierdzia.


Papież mówi o Odkupieniu. Trudny to temat jeśli człowiek zapragnie osiągnąć szczęście na własną rękę. Tajemnica Wielkiego Tygodnia przypomina nam jednak, że zbawienie, czyli ratunek od tego, od czego człowiek sam uwolnić się nie jest w stanie, przyjść może tylko od Boga. W dzisiejszym Kościele, który przychodzi teraz kolejną próbę wiary, doświadczając niezwykle silnie grzeszności swoich wybranych, ta prawda o mocy Boga, który zbawić chce każdego człowieka, jest chyba najważniejsza. Niech ona będzie dla nas wszystkich umocnieniem na drodze do nieba.


Wstęp ojca Szymona do publikacji Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku Liturgicznego. Tom 2, Wielki Tydzień Papieża Benedykta XVI wydanej przez Ordo et Pax (Fundacja Benedyktynów w Biskupowie). Przeczytaj fragment.


O. dr Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Źródło: ps-po.pl, 19


Autor: mj