Aktualności - Polska

W Szanghaju zgoda na drugie dziecko

31.07.2009
0 0 0 0
Polska

Władze Szanghaju – największego miasta w Chinach i centrum finansowego kraju - zapowiedziały odejście od restrykcyjnych zasad ograniczania liczby urodzeń. „Polityka jednego dziecka” zostanie zastąpiona "polityką dwojga dzieci".

W Chinach oficjalnie obowiązuje drastyczna polityka kontroli urodzeń – tylko jedno dziecko w rodzinie. Zgoda na drugie dziecko musi mieć formę decyzji administracyjnej i w zasadzie dotyczy terenów wiejskich oraz sytuacji szczególnych (np. śmierć dziecka, urodzenie chorego dziecka). W ostatnich latach zasada ta jest jednak łamana przez rodziny żyjące na wysokim poziomie ekonomicznym.

Jak informuje pekiński dziennik „China Daily”, na drugie dziecko w Szanghaju otrzymali zgodę wyłącznie rodzice, którzy sami byli jedynakami. Nowe zasady będą wyjaśniane mieszkańcom przez specjalne ekipy przedstawicieli urzędu planowania rodziny. Będą oni roznosić broszury oraz służyć pomocą psychologiczną.

Wyjaśniając zmianę w polityce demograficznej władz miasta, dyrektor Szanghajskiej Komisji ds. Ludności i Planowania Rodziny powiedział, że "polityka dwojga dzieci przyczyni się do zmiany proporcji w mieście między starszymi a młodymi ludźmi i pozwoli na uniknięcie w przyszłości braku siły roboczej".

W Chinach coraz częściej dochodzi do poważnych zaburzeń w strukturze ludności. Np. w liczącym ponad 18,5 mln mieszkańców Szanghaju - najludniejszym mieście Chin - obecnie zarejestrowanych jest ponad trzy miliony ludzi powyżej 60 roku życia, co stanowi 22 proc. populacji miasta. Według najnowszych prognoz, ich liczba może wzrosnąć w 2020 roku do 34 procent.

Drugim poważnym problemem demograficznym Chin jest nieproporcjonalnie duża liczba chłopców w grupach wiekowych dzieci i młodzieży.

[Por. PAP, Onet, Wprost 24 – 24.07.2009 r.]


Źródło: jp2w.pl