Aktualności - Miejska Górka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych częściach miasta Miejska Górka oraz wsi Dąbrowa" Część I "Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie, ul. Ogrodowa"

11.07.2018
0 0 0 0
Miejska Górka