Aktualności - Miejska Górka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych częściach miasta Miejska Górka oraz wsi Dąbrowa" Część IV "Budowa wodociągu tranzytowego Sobiałkowo-Miejska Górka, ul. Ni

11.07.2018
0 0 0 0
Miejska Górka