Aktualności - Miejska Górka

Zwrot podatku akcyzowego

10.07.2018
0 0 0 0
Miejska Górka


 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.


       


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie


1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz


WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - pobierz


ZESTAWIENIE FAKTUR VAT - pobierz