Aktualności - Polska

Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizują obchody 34. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 100. rocznicy odzyskania przez Pols...

Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz w swojej kampanii wyborczej atakuje Radio Maryja, posługując się kłamstwem. Zarzucił obecnemu prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu, że ten dokłada środki finansowe do organizacji imprez prze...

Obchodzimy dziś Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzone jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, kt&o...

Polska wetuje zmiany w unijnej Karcie Praw Podstawowych. Strona polska chciała wskazać na dyskryminację chrześcijan i Żydów ze względów religijnych, ale Rada Unii Europejskiej się na to nie zgodziła. Europejskie delegacje dą...

Kolejny, osiemnasty już Dzień Papieski w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie będziemy przeżywać w niedzielę 14 października pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Centralne obchody będą miały miejsce w ...

Tytuł mojej książki Chrześcijaństwo starożytnego Egiptu brzmi zrozumiale, bez udziwnień i komplikacji. Ale to tylko pozór, gdyż już odpowiedź na dwa podstawowe pytania: o jakim okresie i o jakim terytorium będzie mowa w ksi...

1. Poprzednia niedziela roku B przypomniała niezmienne zasady objawionej nauki o małżeństwie, zasady zagrożone dziś przeciwnymi dążnościami, których podłożem są dążenia wyłącznie doczesne i egocentryczne. Dziś zaś poda nam...

Globalizacja jest czymś abstrakcyjnym, czymś bardzo dalekim od trosk i pragnień ludzi. Dzisiaj istnieje wielkie pragnienie, żeby powrócić do człowieka, do podstawowej wspólnoty ludzkiej jaką jest rodzina i naród –...

Na Słowacji trwa coroczne spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Wśród tematów rozmów znalazły się te dotyczące wyzwań stojących przed Europą: odpowiedzialna polityka społeczna oraz postęp technol...

Czy dziecko w Polsce może mieć w zgodzie z prawem rodziców tej samej płci? W 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nie. Wczoraj decyzję tę podważył Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając, że dziecko jednop...

Rozeznawanie powinno się dokonywać w wolności, jest ono rzeczywistością duchową i darem od Ducha Świętego a nie techniką psychologiczną, najlepiej kiedy dokonuje się we wspólnocie – to wnioski siódmego dnia obrad XV ...

12.10.2018

Nienawiść

Stary Sącz

Lepszy jest ten, kto żyje pośród tysiąca w miłości, niż żyjący samotnie z nienawiścią w miejscach ukrytych i jaskiniach. Czyta: Jan Paweł Konobrodzki OSB Słowo apophthégma – apoftegmat, sentencja, wypowied...

Rząd zachęca samorządy, by skorzystały z ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego i udzielały bonifikat. W tym miesiącu weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na ...

11.10.2018

Ogłoszenie

Niedźwiedź

W związku z informacjami napływającymi do Urzędu Gminy o licznych przypadkach zaśmiecania prywatnych lasów na terenie Gminy, szczególnie na ich obrzeżach, zwracam się z apelem do właścicieli tychże  lasów o sprz...

Przy Szkole Podstawowej w Barcicach powstanie duży parking i zatoki postojowe. Samorząd Województwa Małopolskiego na wniosek naszej gminy dofinansował inwestycję kwotą 0.5 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Większość unijnych krajów opowiedziała się za redukcją emisji CO2 z samochodów do 2030 roku. Ale to nie koniec prac nad nowymi przepisami. Na ich ostateczny kształt wpłynie wynik negocjacji przedstawicieli unijnych kraj&oa...

Większość unijnych krajów opowiedziała się za redukcją emisji CO2 z samochodów do 2030 roku. Ale to nie koniec prac nad nowymi przepisami. Na ich ostateczny kształt wpłynie wynik negocjacji przedstawicieli unijnych kraj&oacut...

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! Dzisiejsza katecheza poświęcona jest piątemu Słowu: nie zabijaj. Znajdujemy się w drugiej części Dekalogu, dotyczącej relacji z bliźnimi. A to przykazanie, z jego zwięzłym i kategorycznym sformuł...

11.10.2018

Wszystko

Stary Sącz

Boimy się go, ale i chcemy zarazem. Jest bezwzględne. Nie ma z nim kompromisów. Najważniejsze, po czyjej opowie się stronie – czy brania, czy dawania. Dostać, wziąć „wszystko” to radykalnie co innego, niż wszystko ...

O afrykańskim pomorze świń (ASF) oraz jego konsekwencjach dla Polski mówili goście czwartkowych „Rozmów niedokończonych” na antenach Telewizji Trwam i Radia Maryja. Wirus ASF jest niezwykle groźny dla polskiej gospo...